Arkitektur og tanker

Arkitekterne – Danielsen Architecture

Danielsen Architecture blev grundlagt i 1987 og har siden etableret sig som en førende rådgivningsvirksomhed med bred erfaring og kompetence inden for funktionalistisk arkitektur og design. I deres projekter lægger de vægt på at forene høj arkitektonisk kvalitet og godt håndværk med funktionalitet og hensyn til de mennesker, der skal fungere i det færdige byggeri.

Deres arbejde er funderet i ny nordisk funktionalisme, der dækker den overbevisning, at arkitekturen skabes indefra og ud. Arkitektur som kunstart skal tjene og opfylde et formål, for uden anvendelighed reduceres det til en skulptur. Ud fra denne devise ligger tegnestuens altoverskyggende fokus på brugerens behov.

UDVALGTE PROJEKTER

 • Turbinehuset
 • CPH Airport
 • Enghave Brygge
 • Carlsberg Byen – Masterplan
 • Sluseholmen
 • Nordic Sugar
 • Kay Fisker Plads

Landskabsarkitekterne — Danielsen Urban Landscape

Danielsen Urban Landscape arbejder med formgivningen af landskabet i en urban kontekst. Fokus ligger på at skabe by- og landskabsrum, som giver brugerne både værdi og oplevelse. De elementer, vi arbejder med, tager afsæt i en stærk relation til naturen og dens evne til at skabe variation, foranderlighed og forgængelighed gennem tid og sted.

Styrken i et naturligt landskab ligger i, at den aldrig er en konstant, men altid bevæger sig i en evig udvikling og forandring. Det er den styrke og særegne evne til at skabe oplevelser, som vi trækker på, når vi arbejder med et givent projekt.

UDVALGTE PROJEKTER

 • Henriksholm
 • Myrholm
 • Lavetten
 • Ørestad Syd
 • Teglporten
 • Sivholm

Kontakt Home Roskilde City

Ringstedgade 32
4000 Roskilde

post@nordenssoepark.dk

+45 4637 2200

Mægler

home roskilde

Bygherre

akf koncernen

Rådgivere

danielsen architecture

danielsen urban landscape

dines jorgensen

Information

Bliv skrevet op og modtag løbende informationer

Da bygningen endnu ikke er færdigbygget, er billeder af bygningen, rum og udenomsarealer ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer.
Der tages forbehold for ændringer og fejl samt farveangivelser af materialer og overflader. Der vil forekomme synlige samlinger af betonlofter.
Forbeholdet er også gældende for medvirkende ejendomsmægler.